My Miniature Schanuzer Girls

 
   

AZCH BGCH GECH NORDUCH PLCH TRCH CIB
Djakartas Rock Me Wild
"Petra"

s. Ch Caletto Money Talks
d. Ch Djakartas Inch By Inch

Eyechecked OK

   

MECH SEUCH DKUCH
Djakartas Womanizer
"Elsa"

s. Ch Djakartas Isn't It
d. No Comment Grand Calvera

Eyechecked OK

   

CIB DK UCH NORDUCH DKW-12
Djakartas Roc'n Rose
"Troya"

s. Caletto Money Talks
d. Ch Djakartas Inch By Inch

Eyechecked OK

   

CIB EECH SEUCH DKUCH KBHW-09
Djakartas Inch By Inch
"Vendela"

s. Djakartas So Splendid
d. Djakartas Updressed To Moloss

Eyechecked OK

   

INTCH SEUCH NOUCH FIUCH NORDUCH
Djakartas Apparent Appeal
"Lova"

s. Ch Djakartas Uptown Boy
d. Djakartas Painted Picture

Eyechecked OK

Owner: Eva Borg Broberg

   

CC-Winner
Djakartas Oop's I Did It Again
"Kiwi"

s. Djakartas Look Ahead
d. Hotpinsch Stand Up For Djakartas

Eyechecked OK

   

DKJW-13 SEJW-13 NOJW-13 CC-Winner
Djakartas Come Ci Com Ca
"Veronica"

s. Ch Djakartas Hip-Hop-Handsome
d. No Comment Grand Calvera

   

DKW-13 SEUCH DKUCH
Djakartas Broddway Show
"Tyra"

s. Gloris Top Secret
d. Ch Djakartas Rock'n Rose

   
   

FI UCH SE UCH NO UCH NORD UCH
Djakartas Bla Bla Bla
"Xenia"

s. Gloris Top Secret
d. Ch Djakartas Rock'n Rose

   

CRJCH
Djakartas Easy Come Easy Go
"Gudrun"

s. Ch Djakartas Serious Style
d. Ch Djakartas Rock Me Wild